Turnusy dla SMA

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni SMA i innymi chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Całościowa opieka oddechowa

Ćwiczenia oddechowe. Nauka użycia worka ambu, respiratora, koflatora, ssaka. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach.

Całościowa opieka żywieniowa

Bezpieczne sposoby karmienia. Identyfikacja oraz rozwiazywanie problemów aspiracji pokarmu do płuc i męczenia się podczas jedzenia.

Całościowa opieka ortopedyczna

Zapobieganie deformacjom ortopedycznym, szczególnie zwichnięciom stawów biodrowych i przykurczom mięśni oraz skoliozie. Dobór sprzętu ortopedycznego.


Kompleksowe wsparcie dziecka w najważniejszych obszarach funkcjonowania

problemy oddechowe

problemy żywieniowe

problemy ortopedyczne

Turnusy mają charakter terapeutyczny dla dziecka i szkoleniowy dla rodziców i terapeutów bezpośrednio zajmujących się dzieckiem.

Indywidualny program turnusu dostosowany do problemów każdego dziecka ustalony z opiekunami dziecka

Trurus obejmuje badanie funkcjonalne dziecka w obszarach oddechowym, żywieniowym i ortopedycznym

Ustalenie planu terapeutycznego w oparciu o wytyczne międzinarodowe oraz doświadczenia własne. Program na 3-6 m-cy w zależności od stanu dziecka