Korekcja wad postawy

Cele gimnastyki korekcyjnej

wyrobienie nawyku prawidłowej postawy

korekcja występujących wad oraz zapobieganie ich pogłębianiu

wzmocnienie mięśni posturalnych, mięśni brzucha i grzbietu

podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka

rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych

zwiększenie zakresu ruchu w stawach

profilaktyka otyłości

nauka ćwiczeń korygujących wady

Jak wygląda terapia?

Terapia polega na prowadzeniu specjalnie dobranych – dostosowanych do typu wady i wieku małego pacjenta – ćwiczeń korekcyjnych. W czasie terapii korygowania wad postawy ważne jest wzmocnienie mięśni posturalnych, mięśni brzucha, grzbietu i prostowników nóg. Ćwiczenia mają na celu poprawienie ogólnej sprawności i wydolności dziecka. W terapii wykorzystujemy metody  PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) oraz FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).  Obie metody dają możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny.

Zajęcia prowadzone są w możliwie atrakcyjny sposób dla dzieci, przy użyciu sprzętu różnych przyrządów np. drabinki, drążka, trapezu podwieszanego, różnych faktur do korygowania płaskostopia, woreczków, obciążników, taśm Thera-Band i wielu innych.

Przed rozpoczęciem zajęć korektywy wskazana jest konsultacja u lekarza rehabilitacji lub konsultacja fizjoterapeutyczna, aby zbadać dziecko pod względem wad postawy, określić problem i wyznaczyć cele terapii. Dokładna analiza funkcjonalna pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka.

Najczęstsze wady postawy

skrzywienia boczne kręgosłupa

plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe

kolana koślawe

stopy płaskie, szpotawe, płasko-koślawe

klatka piersiowa kurza, płaska

nadmierna męczliwość dziecka

Wskazania do gimnastyki korekcyjnej

Szybki wzrost u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym może powodować osłabienie siły i zborności mięśniowej, co może skutkować powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie powinno się szczególnie dbać o prawidłową postawę dziecka, wyrobienie nawyku prawidłowej pozycji stojącej, siedzącej oraz zapewnić mu odpowiednią ilość ruchu. Jest to odpowiedni czas aby rozpocząć zapobiegające profilaktyczne ćwiczenia.

Gimnastyka korekcyjna jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (skrzywienia boczne kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, okrągło-wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko-koślawa, szpotawa, płaskostopie podłużne, poprzeczne) oraz wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).  Zalecana jest także dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, aby wzmocnić gorset mięśniowy, dla dzieci z nadmierną męczliwością, aby zwiększyć wytrzymałość i wydolność organizmu.

Na konsultację do lekarza rehabilitacji lub konsultację fizjoterapeutyczną należy zgłosić się w przypadku kiedy dziecko się „garbi”, pochyla plecy w przód, ściąga barki do środka. Zaniepokoić powinna wszelka asymetria w położeniu ramion, łopatek, pochylenie boczne i asymetria osi kręgosłupa.

Zajęcia indywidualne  pozwalają na leczenie istniejących wad postawy, gdyż ćwiczenia są dostosowane do potrzeb dziecka.

Korektywa prowadzona w grupie ma charakter profilaktyczny i zapobiega powstawaniu wad postawy.