Terapia NDT-Bobath

Najlepsza terapia dla wcześniaków i niemowląl z problemami neurorozwojowymi


Podstawowe zasady usprawniania metodą NDT-Bobath:

 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Metoda NDT-Bobath jest stosowana do usprawniania dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • problemem asymetrii ułożeniowej i asymetrii czaszki
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • zespołami genetycznymi
 • wadami wrodzonymi i schorzeniami narządu ruchu

Usprawnianie według metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości w maksymalnym stopniu.


Indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

Terapię poprzedza przeprowadzenie diagnozy rozwoju ruchowego i zaplanowanie terapii poprzez określenie najważniejszych celów usprawniania.

Jak wygląda terapia?

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Włączenie opiekunów w proces terapii

Usprawnianie metodą NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich naturalny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Dlatego tak ważny jest instruktaż pielęgnacyjny oraz pokazanie rodzicom zabaw stymulujących rozwój dziecka. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych.