Anna Luba

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Trener TUS.

Z dziećmi i młodzieżą pracuje od około 10 lat. Zajęcia indywidulane i terapeutyczne praktykuje od ponad 7 lat. Uważa, że konieczne jest nawiązanie relacji i poznanie małego pacjenta, aby była możliwość osiągniecia celu terapeutycznego.

Odkąd pamięta, praca z dziećmi i młodzieżą sprawiała mi przyjemność i dostarczała wiele ciekawych pomysłów. TO JEST JEJ PASJA! 

Podążając dalej za potrzebami dziecka, tworzy ciekawe i inspirujące przestrzenie do wspierania rozwoju dziecięcych zmysłów.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi : diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej oraz terapię ręki 

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

  • Studia Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej
  • Trener Umiejętności Społecznych
  • ” Dobre Łącza”- Dziecko w sieci Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Terapia i Diagnoza Ręki I i II stopnia
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej
  • Motywacja i inspiracja w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Neurodydaktyka

Odkąd pamiętam, praca z dziećmi i młodzieżą sprawiała mi przyjemność i dostarczała wiele ciekawych pomysłów- jest moją pasją!
Piękno odkrywania nowej rzeczywistości edukacyjnej dziecka, to jeden z wielu kroków, na które stawiam w swoim rozwoju.
Pedagogika jest dla mnie niezwykłą podróżą, pełną ciekawych odkryć, doznań artystycznych, edukacyjnych i emocjonalnych. To kroczenie pewnym szlakiem, który wyznacza mi drogę. Tak też jest z dziećmi. Tymi szlakami, drogowskazami i przewodnikami jesteśmy my – dorośli. Dzieci mają ogromną potrzebę ruchu, rozwoju ciekawości
poznawczej, nabywania i kształtowania nowych postaw, umiejętności i nawyków.

``Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu``
Konfucjusz

Testimonial Ania
Ania
Praca z dziećmi to moja pasja