Cennik

Terapia NDT-Bobath
terapia
170/55 min
 • Terapia funkcjonalna oparta na opracowanym wspólnie z rodzicami planie terapeutycznym
 • Instruktaż dla opiekunów pielęgnacji i ćwiczeń w warunkach domowych
terapia ruchowa
terapia
od 150/55 min
 • Terapia funkcjonalna wg programu usprawniania opracowanego na wizycie konsultacyjnej
 • Instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu
Korekcja wad postawy
terapia
od 150/55 min
 • Terapia funkcjonalna wg programu usprawniania opracowanego na wizycie konsultacyjnej
 • Instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu
Terapia ręki
terapia
150/55 min
 • Terapia obejmuje ćwiczenia poprawiające napięcie mięśni posturalnych oraz ćwiczenia motoryki małej
 • Ćwiczenia dostosowane są do wieku, umiejętności i potrzeb dziecka
 • Rodzice otrzymują materiały do pracy w domu
Terapia komunikacji AAC
terapia
160/45 min
 • Tworzenie indywidualnego sysyemu komunikacji dziecka
 • Wdrażanie na zajęciach metod komunikacji
 • Nauka rodziców komunikacji w warunkach domowych
Terapia neurologopedyczna
terapia
160/45 min
 • Terapia mowy
 • Terapia karmienia
 • masaż logopedyczny, normalizacja napięcia mięśniowego
 • Taping logopedyczny
Terapia Integracji Sensorycznej
terapia
od 150/55 min
 • Terapia wg wytycznych diagnozy integracji sensorycznej i planu terapii uzgodnionej z opiekunami
 • Wskazówki do pracy w domu
 • Wskazówki dla opiekunów w placówkach przedszkolnych i szkołach
Diagnoza Integracji Sensorycznej
diagnoza
510/3 spotkania
 • Dwa spotkania diagnozujące z dzieckiem
 • Trzecie wizyta podsumowująca diagnozę z rodzicami bez dziecka.
 • Szczegółowe omówienie wyników diagnozy, wyjaśnienie zaobserwowanych problemów z zakresu Integracji Sensorycznej.
 • Propozycje zadań do pracy z dzieckiem w warunkach domowych.
 • Przedstawienie planu terapii Integracji Sensorycznej.
 • Wydanie pisemnej diagnozy Integracji Sensorycznej w 2 egzemplarzach.
Rediagnoza Integracji Sensorycznej
diagnoza
510/3 spotkania
 • Dwa spotkania diagnozujące z dzieckiem
 • Trzecie wizyta podsumowująca rediagnozę z rodzicami bez dziecka.
 • Szczegółowe omówienie wyników rediagnozy, porównanie wyników badań przed i po terapii.
 • Zalecenia dalszego postępowania terapeutycznego dla dziecka.
 • Wydanie pisemnej rediagnozy Integracji Sensorycznej w 2 egzemplarzach.
Terapia czaszkowo-krzyżowa
terapia
190/60 min
 • Długość i częstotliwość terapii ustala terapeuta z Rodzicem
 • Zajęcia dla dzieci i dorosłych
Terapia tkankowa
terapia
170/60 min
 • Długość i częstotliwość terapii ustala terapeuta z Rodzicem
 • Zajęcia dla dzieci i dorosłych
Konsultacja fizjoterapeutyczna u terapeuty NDT - Bobath
konsultacja
200/45 - 60 min
 • Diagnoza rozwoju ruchowego dziecka
 • Instruktaż pielęgnacyjny
 • Dobór sprzętu rehabilitacyjnego
Konsultacja z zakresu terapii oddechowej
konsultacja
300/60 min
 • Stworzenie programu kompleksowej opieki rehabilitacji oddechowej.
 • Instruktaż pielęgnacyjny z zakresu terapii oddechowej, szkolenie rodziców w użyciu koflatora, ssaka, respitratora i ambu
 • Ustawienie parametrów pracy urządzeń wspomagających oddychanie
Konsultacja korekcja wad postaw
konsultacja
200/60 min
 • Wywiad z Rodzicem (przebieg dotychczasowego leczenia, aktywność fizyczna, RTG itd)
 • Badanie fizjoterapeutyczne (ocena przykurczonych grup mięśniowych, ocena ustawienia kręgosłupa, miednicy, barków, kolan i stóp i inne)
 • Wyznaczenie celów terapii, pokazanie wstępnych ćwiczeń
Konsultacja pod kątem deficytów SI
konsultacja
200/60 min
 • Spotkanie poprzedza wypełnienie przez Rodzica karty informacyjnej dotyczącej procesów integracji sensorycznej dziecka
 • Obserwacja swobodnej aktywności dziecka
 • Wykonanie wybranych prób klinicznych i testów dotyczących integracji sensorycznej
 • Ocena problemów dziecka, opis zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania dziecka
 • Konsultacja z wydaniem dokumentu opinii koszt 300 zł

Konsultacja neurologopedyczna
konsultacja
200/ok. 45 min
 • Indywidualna pomoc w zakresie szeroko rozumianej wczesnej interwencji neurologopedycznej
 • Rodzice otrzymają informację na temat akcesoriów i technik karmienia oraz instruktaż kolejnych funkcji tzn.: ściągania pokarmu z łyżeczki, picia z kubka, gryzienia i żucia
Konsultacja lekarza rehabilitacji
konsultacja
300/30 min
 • Diagnostyka: wywiad oparty na klasyfikacji GMFCS, ocena aparatu ruchu, badanie lekarskie obejmujące pomiar PROM, AROM, ocenę napięcia mięśniowego, spastyczności, selektywności, siły mięśniowej, stopnia deformacji kostno-stawowych,
 • W razie potrzeby skierowanie na dalszą diagnozę analizy wzorca chodu w warunkach szpitalnych
 • Określenie celów terapeutycznych
 • Kwalifikacja pacjenta do terapii fizjoterapeutycznej i innych rodzajów terapii
Odwoływanie wizyt
 • 50% ceny wizyty w przypadku odwołania wizyty w dni poprzedzającym po godzinie 18, lub w tym samym dniu co wizyta
 • 100% w przypadku odwołania na krócej niż 2 godziny lub gdy wizyta nie została odwołana

Warunki rozliczania i odwoływania wizyt przedstawione są w Regulaminie wizyt.

Płatność kartą płatniczą lub gotówką

Numer rachunku do wpłat mBank 74 1140 2004 0000 3902 4708 0773 (w tytule proszę wpisać imię i nazwisko pacjenta,)