Katarzyna Przedwój

Fizjoterapeutka, cetryfikowana terapeutka metod: PNF, Integracji Sensorycznej, terapii manualnej wg Szkoły Niemieckiej.

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od kilku lat swojej pracy zawodowej związana jest z rehabilitacją dzieci.

Posiada doświadczenie w usprawnianiu dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz wadami postawy.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START konsultuje i prowadzi terapię manualną i korekcję wad postawy.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Zoga Therapy Równoważenie strukturalne w pediatrii
 • Zoga Therapy Rozluźnianie powięziowe
 • Trójwymiarowa manualna terapia stóp
 • Mobilizacja Tkanek Miękkich i Plastrowanie Dynamiczne w Pediatrii, Ireneusz Hałas
 • Kurs PNF rozwijający, dr Agnieszka Stępień, Reha Plus
 • Kurs „Sensory Babies”, prowadzące Emily Hills i Lindsay Hardy, organizowany przez CFT
 • Kurs Integracji Sensorycznej I-go i II-go stopnia., organizowany przez PSTIS
 • Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej, Beata Wnuk w CIT „Olinek”
 • Terapia manualna wg Szkoły Niemieckiej, wszystkie moduły, szkolenie ukończone egzaminem
  dyplomowym 3.09.2017r. prowadzący Ernest Wiśniewski, Reha Plus
 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
 • Warsztaty „Fizjoterapia chorych na mukowiscydozę” w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym organizowane przez Polskie Towarzystwko Walki z Mukowiscydozą
 • Professional Pilates Basic Instructor, szkolenie organizowane przez Profi Fitness School, prowadzący: Magdalena Węckowicz
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF organizowany przez Reha Plus Sp. z o.o., prowadzący: dr Agnieszka Stępień I i II część
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- poziom I organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, prowadzący: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz oraz mgr Dariusz Okrzesik
 • Kinesiologytaping– kurs podstawowy zgodny ze standardami K-Active Association, prowadzący: mgr Tomasz Senderek
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym- warsztaty organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów YEAP Polska, prowadzący: dr Ehab Waly

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe w różnorodnych placówkach specjalistycznych nauczyły
mnie wyznaczać cel pracy z pacjentem i konsekwentnie go realizować. Prowadzenie terapii pacjentów
z różnorodnymi schorzeniami inspiruje mnie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo
w kursach doszkalających, poszerzania ogólnej wiedzy medycznej i szukania rozwiązań najlepszych
dla każdego pacjenta indywidualnie. Moją mocną stroną jest umiejętność nawiązywania kontaktów, a
także zdolność do pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

Testimonial Kasia
Kasia
moje mocne strony