Nasz zespół

Artur Bartochowski

fizjoterapeuta

konsultuje i prowadzi terapie NDT-Bobath oraz konsultacje i terapię z zakresu terapii oddechowej

Aleksandra Sadowska-Grużdź

fizjoterapeuta pedagog specjalny

konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapie NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej, udziela instruktaży pielęgnacyjnych

Natalia Sobolewska

fizjoterapeutka

konsultuje i prowadzi terapie z zakresu korekcji wad postawy metodą FITS

Katarzyna Kazimierzak

fizjoterapeutka

prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, korekcję wad postawy oraz masaż głęboki i terapię powięziową

Olga Wojtasiak

fizjoterapeutka

konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki i korekcję wad postawy

Andrzej Polański

fizjoterapeuta

konsultuje i prowadzi terapię z zakresu korekcji wad postawy metodą PNF oraz terapię Integracji Sensorycznej

Monika Szewczuk

psycholog

konsultuje i udziela rodzicom porad w kwestiach wychowawczych i rozwojowych

Krzysztof Sujka

pedagog specjalny

diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię zakresu Integracji Sensorycznej

Ewelina Zasławska

pedagog specjalny

prowadzi terapię pedagogiczną oraz terapię z zakresu wspierających i alternatywnych metod komunikacji ACC

Monika Thiel

neurologopedka

prowadzi diagnozy, terapię, treningi karmienia terapeutycznego oraz konsultacje neurologopedyczne

Agnieszka Pylińska

pedagog specjalny

prowadzi terapię pedagogiczną wg autorskiego projektu Emotiolandia

Kama Brzostkowska

fizjoterapeutka

przeprowadza konsultacje ortopodologiczne, projektuje wkładki ortopedyczne

Ewelina Ponder

pedagog specjalny

prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, terapię pedagogiczną oraz terapię ręki