Nasz zespół

Artur Bartochowski

fizjoterapeuta

konsultuje i prowadzi terapie NDT-Bobath oraz konsultacje i terapię z zakresu terapii oddechowej

Aleksandra Sadowska-Grużdź

fizjoterapeuta pedagog specjalny

konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapie NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej, udziela instruktaży pielęgnacyjnych

Katarzyna Kazimierzak

fizjoterapeutka

prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, korekcję wad postawy oraz masaż głęboki i terapię powięziową

Katarzyna Klak

pedagog

konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapię Integracji Sensorycznej, terapię ręki oraz wsparcie pedagogiczne

Andrzej Polański

fizjoterapeuta

konsultuje i prowadzi terapię z zakresu korekcji wad postawy metodą PNF oraz terapię Integracji Sensorycznej

Natalia Sobolewska

fizjoterapeutka

konsultuje i prowadzi terapie z zakresu korekcji wad postawy metodą FITS

Krzysztof Sujka

pedagog specjalny

diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię zakresu Integracji Sensorycznej

Monika Thiel

neurologopedka

prowadzi diagnozy, terapię, treningi karmienia terapeutycznego oraz konsultacje neurologopedyczne

Olga Pawłowska

pedagog

diagnozuje i prowadzi terapię Integracji Sensorycznej

Ewelina Zasławska

pedagog specjalny

prowadzi terapię pedagogiczną oraz terapię z zakresu wspierających i alternatywnych metod komunikacji ACC

Agnieszka Pylińska

pedagog specjalny

prowadzi terapię pedagogiczną wg autorskiego projektu Emotiolandia

Monika Szewczuk

psycholog

konsultuje i udziela rodzicom porad w kwestiach wychowawczych i rozwojowych

Kama Brzostkowska

fizjoterapeutka

przeprowadza konsultacje ortopodologiczne, projektuje wkładki ortopedyczne