Katarzyna Baranowska

Terapeuta metody osteopatii miękkiej – Czaszkowo-Krzyżowej (craniosacral therapy), terapeuta SI, masażystka, terapeutka metody Halliwick, oligofrenopedagog.

Studentka drugiego roku Still Academy of Osteopathy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP o kierunku: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Specjalizacja: „Wychowanie fizyczne i rehabilitacja narządu ruchu”.

Absolwentka Podyplomowych studiów Akademii Wychowania Fizycznego „ Fizjoprofilaktyka i Korektywa”

Absolwentka Podyplomowych studiów Akademii Pedagogiki Specjalnej – Oligofrenopedagogika

Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami. Z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością ruchową, z dziećmi z zespołami genetycznymi oraz Autyzmem, Zespołem Aspergera.
Pracowała przez 7 lat jako fizjoterapeuta i pedagog specjalny w Fundacji SYNAPSIS prowadząc terapię dzieci/ młodzieży z Autyzmem, była w zespole diagnozującym osoby skierowane do Fundacji. Swoją wiedzę zdobywała poprzez praktykę oraz szkolenia.

Obecnie pracuje w szkole specjalnej, na co dzień prowadzi fizjoterapię dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej I˚, II˚, III˚, IV˚, V˚.
 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I˚ II˚
 • Warsztaty „Problematyka oceny dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu ( oceny i skale standaryzowane)”
 • Szkolenie „Zintegrowane usprawnianie dzieci z mpd-kurs zaawansowany”
 • Szkolenie „Podstawowe założenia, zasady i metodyka zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 • Warsztaty „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
 • Szkolenie „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną”
 • Kurs pracy w wodzie metodą Halliwick
 • Szkolenie masażu klasycznego, leczniczego, sportowego, limfatycznego
 • Szkolenia z masażu Shiatsu, Lomi Lomi Nui
 • Diaphragm Concept- Diagnostyka i terapia przepony
 • Terapia Wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
 • Masaż Tkanek Głębokich. Mięśniowo powięziowe rozluźnianie
 • Podejście osteopatyczne w pediatrii – niemowlaki

Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją, dlatego chyba nigdy mi się nie znudzi. Interesuję się dziedziną fizjoterapii zwaną osteopatią. Wierzę, że każde nasze emocje zapisują się w ciele. Pamięć tkankowa która pomaga nam odtworzyć pozytywne emocje z dzieciństwa, tak, że jesteśmy dosłownie w stanie poczuć je na naszym ciele jako osoby dorosłe, potrafi też zapamiętać te gorsze, złe, traumatyczne chwile- one natomiast prowadzą do blokad fizycznych w naszym organizmie. Poszukuję metod pozwalających mi na pracę w szczególności na układzie nerwowym, który jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania każdego żywego organizmu.

Prywatnie jestem szalenie zakochana ( w mężu przede wszystkim 😉 ) w górach, w których spędzam każdą wolną chwilę, jodze która jest mą towarzyszką życiową, psach które codziennie uczą mnie jak można cieszyć się każdą chwilą .

Testimonial Kasia
Kasia