Katarzyna Baranowska

Terapeuta metody osteopatii miękkiej – Czaszkowo-Krzyżowej (craniosacral therapy), terapeuta SI, masażystka, terapeutka metody Halliwick, oligofrenopedagog.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP o kierunku: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Specjalizacja: “Wychowanie fizyczne i rehabilitacja narządu ruchu”.

Absolwentka Podyplomowych studiów Akademii Wychowania Fizycznego „ Fizjoprofilaktyka i Korektywa”

Absolwentka Podyplomowych studiów Akademii Pedagogiki Specjalnej – Oligofrenopedagogika

Od 2006 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami. Z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością ruchową, z dziećmi z zespołami genetycznymi oraz Autyzmem, Zespołem Aspergera.
Pracowała przez 7 lat jako fizjoterapeuta i pedagog specjalny w Fundacji SYNAPSIS prowadząc terapię dzieci/ młodzieży z Autyzmem, była w zespole diagnozującym osoby skierowane do Fundacji. Swoją wiedzę zdobywała poprzez praktykę oraz szkolenia.

Obecnie pracuje w szkole specjalnej, na co dzień prowadzi fizjoterapię dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

  • Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej I˚, II˚, III˚, IV˚, V˚.
  • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I˚ II˚
  • Warsztaty „Problematyka oceny dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu ( oceny i skale standaryzowane)”
  • Szkolenie „Zintegrowane usprawnianie dzieci z mpd-kurs zaawansowany”
  • Szkolenie „Podstawowe założenia, zasady i metodyka zintegrowanego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
  • Warsztaty „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
  • Szkolenie „Szkolenie dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną”
  • Kurs pracy w wodzie metodą Halliwick
  • Szkolenie masażu klasycznego, leczniczego, sportowego, limfatycznego
  • Szkolenia z masażu Shiatsu, Lomi Lomi Nui

Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją, dlatego chyba nigdy mi się nie znudzi. Interesuję się dziedziną fizjoterapii zwaną osteopatią. Wierzę, że każde nasze emocje zapisują się w ciele. Pamięć tkankowa która pomaga nam odtworzyć pozytywne emocje z dzieciństwa, tak, że jesteśmy dosłownie w stanie poczuć je na naszym ciele jako osoby dorosłe, potrafi też zapamiętać te gorsze, złe, traumatyczne chwile- one natomiast prowadzą do blokad fizycznych w naszym organizmie. Poszukuję metod pozwalających mi na pracę w szczególności na układzie nerwowym, który jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania każdego żywego organizmu.

Prywatnie jestem szalenie zakochana ( w mężu przede wszystkim 😉 ) w górach, w których spędzam każdą wolną chwilę, jodze która jest mą towarzyszką życiową, psach które codziennie uczą mnie jak można cieszyć się każdą chwilą .

Testimonial Kasia
Kasia