Konsultacje lekarza rehabilitacji

Konsultacja obejmuje:

 • wywiad
 • ocenę aparatu ruchu
 • badanie PROM AROM
 • ocenę napięcia mięśniowego, spastyczności, selektywności, siły mięśniowej
 • ocenę stopnia deformacji kostno-stawowych
 • testy wydolności
 • badanie motoryki dużej wg skali GMFM
 • dobór zaopatrzenia ortopedycznego
 • skierowanie na dalsza diagnozę wzorca chodu w warunkach szpitalnych
 • klasyfikację i sierowanie na terapię spastyczności
 • określenie celów terapeutycznych
 • kwalifikowanie pacjentów do terapii fizjoterapeutycznej i innych rodzajów terapii

Zapraszamy dzieci z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • wadami wrodzonymi (wady układu nerwowego, przepukliny oponowo-rdzeniowe, ubytki i deformacje kończyn)
 • urazami okołoporodowymi
 • dystrofiami mięśniowymi
 • wadami postawy (wady kręgosłupa, stóp, kolan, bioder)
 • z następstwami uzazów m.in. złamanie kości, skręcenie stawów, stłuczenia
 • z zaburzeniami chodu

Konsultacji udziela lekarz rehabilitacji medycznej lek. Grażyna Szymańska-Poksińska