Monika Thiel

Neurologopeda, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka  5- letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku LOGOPEDIA na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych o specjalności NEUROLOGOPEDIA w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Od 2009 roku związana jestem ze Szkołą Specjalną nr 109 w Warszawie, od 2014 roku związana z „Kliniką Budzik”, przez 5 lat członek zespołu „BadaBada” Fundacji „Synapsis”, ponadto przez 2 lata praca z dziećmi z niedosłuchem.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi diagnozy, konsultacje i terapie neurologopedyczne oraz treningi karmienia terapeutycznego.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Kurs I i II stopnia Terapii Integracji Sensorycznej, uprawnienia terapeuty metody Integracji Sensorycznej
 • Taping w logopedii
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i Fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)
 • Zaburzenia odżywiania w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym
 • Zaburzenie połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii
 • Manualna terapia stawu skroniowo – żuchwowego
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Makaton – stopień I i II
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Program The Grid 2
 • Program The Grid 2 oraz urządzenia Tobii PCEye
 • Udział w projekcie „Rozumieją nas”
 • Udział w projekcie „A-Z Od Autyzmu do Zespołu Aspergera”
 • Wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się do wsparcia komunikacji z osobami z problemami w móweniu
 • Zaburzenia ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I
 • Symultaniczno – sekwencyjna wczesna nauka czytania
 • Diagnoza potrzeb stymulacyjnych i możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością
 • Udział w wielu konferencjach i warsztatach dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej, organizowanych przez Stowarzyszenie „Mówić bez słów” oraz „ISAAC” wczesnej interwencji logopedycznej i autyzmu

Jestem osobą, które stale podnosi swoje kwalifikacje oraz szuka nowych metod terapeutycznych. Bardzo dużą satysfakcję sprawia mi praca z bardzo małymi dziećmi, lubię obszar pracy obejmujący karmienie terapeutyczne oraz rozwijanie możliwości komunikowania się werbalnego jaki wspomagającego oraz alternatywnego.
Jestem mamą trójki chłopców i pasjonatką podróżowania.

Testimonial Monika
Monika