Aleksandra Sadowska Grużdź

mgr fizjoterapii, pedagog specjalny
certyfikowany terapeuta metod NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale Fizjoterapii- 5 letnie studnia magisterskie
Absolwentka Podyplomowych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej- oligofrenopedagogika

Od 2009 roku pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi w tym z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
Interesuje się różnymi podejściami terapeutycznymi. Stara się ciągle poszerzać wiedzę i doświadczenie, tak aby w pracy móc dostosować się do indywidualnych potrzeb dzieci.
Od wielu lat pracuje także z dziećmi niemówiącymi, stara się łączyć zadania fizjoterapeuty i pedagoga.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi terapię NDT-Bobath dla niemowląt oraz starszych dzieci, udziela instruktaży pielęgnacyjnych niemowląt, konsultuje i diagnozuje w zakresie oceny procesów Integracji Sensorycznej oraz prowadzi terapię SI .

Jestem terapeutą i mamą, interesuje mnie zatem wszystko, co związane jest z rozwojem maluchów. Choć
macierzyństwo wypełnia większość „wolnego” czasu nadal moim hobby pozostaje sport. Uwielbiam grać w
koszykówkę, jeździć na rolkach i pływać. Aby odpocząć spaceruję z psem.

Testimonial Ola
Ola

UPRAWNIENIA SZKOLENIA WARSZTATY PRAKTYKI

 • Terapia Neurorozwojowa NDT- Bobath- Kurs podstawowy 360 godzin, uprawnienia terapeuty metody NDT-Bobath (2011), funkcja pomocnika instruktora- lidera grupy (2014)
 • Terapiia Neurorozwojowa NDT-Bobath- Baby kurs poszerzający wiedzę o terapii niemowląt (2015), funkcja lidera grupy (2018)
 • Kurs I i II stopnia Terapii Integracji Sensorycznej, uprawnienia terapeuty metody Integracji Sensorycznej (2010)
 • Kurs Metody Halliwick- uprawnienia do prowadzenia terapii w środowisku wodnym (2012)
 • Kurs podstawowy koncepcji Prprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) (2010)
 • Osteopatia w pediatrii i neonatologii
 • Kinesiology taping
 • Zintegrowane usprawnianie dzieci z mpd- kurs zaawansowany Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia- ICF
 • Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego według zasad nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • Szkolenie dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną-„Rozumieją nas”
 • Szkolenie Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 • Kurs masażu Klasycznego
 • Praktyki w szkole dla dzieci niepełnosprawnych w Anglii- Dame Hannah Rogers School Ivybridge