Nota prawna

Właścicielem strony internetowej w domenie www.dobry-start.pl („Serwis”) jest Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START  Magdalena Bartochowska Artur Bartochowski spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (02-372), ul. Opaczewska 32/1.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.dobry-start.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START lub wykorzystywanych przez Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Jednocześnie oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

8. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START, ani nie będących w dyspozycji Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Dobry Start nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START. Z uwagi na specyfikację branży rehabilitacji dziecięcej plan i koszt usprawniania można wstępnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji.