Terapia ręki


Dlaczego należy doskonalić motorykę małą?

Sprawność rąk decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

Ręka odpowiada za wiele funkcji.

Jest to silne narzędzie do noszenia, ciągnięcia, pchania, siłowania się.

Jednocześnie potrafi wykonywać skomplikowane i bardzo precyzyjne ruchy takie jak pisanie, wycinanie czy szycie.

Jeśli zadbamy o sprawne ręce, dzieci w przyszłości potrafić będą wykonać większość czynności, co sprawi, że  będą niezależni od innych nawet gdyby poruszały się na wózku.


Co to jest terapia ręki?

Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań.

Główną rolą jest poprawa funkcjonowania ręki i wykonywania płynnych ruchów, czyli:

 • zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu),
 • zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki)
 • zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku).
Zabawy grafomotoryczne

Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

Cele terapii ręki

poprawa tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz ogólnej sprawności ruchowej całej ręki

nauka prawidłowego chwytu

poprawa koordynacji pomiędzy rękoma, oko-ręka

nauka koncentracji, skupienia uwagi

dostarczanie wrażeń dotykowych różnych faktur, struktur i kształtów, nauka ich rozpoznawania

samodzielność i niezależność w czynnościach samoobsługi


pomysł na zajęcia

Na terapię ręki zapraszamy dzieci zwłaszcza gdy:

 • niechętnie podejmują czynności manualne, nie lubią i unikają malowania, klejenia, lepienia z plasteliny
 • mają problem z samoobsługą tzn, ubieraniem, zapinaniem guzików, paska, wiązaniem butów
 • mają wyraźnie obniżone lub zbyt wysokie napięcie mięśniowe w kończynie górnej i obręczy barkowej
 • mają problem z koordynacją rąk podczas czynności manipulacyjnych
 • unikają dotykania niektórych faktur, preferujących tylko określony ich rodzaj
 • wykonują czynności manipulacyjne zbyt wolno, lub szybko ale niedokładnie i niedbale
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko lub zbyt mocno
 • potrzebują dodatkowych doznań proprioceptywnych, dlatego zbyt mocno ściskają dłoń, siadają na własnych dłoniach, mocno zaciskają dłonie na przedmiotach, lubią uderzać dłońmi w twarde przedmioty o zdecydowanej fakturze
 • mają problemy logopedyczne, ćwiczenia dłoni bezpośrednio oddziałują na obszary mózgu odpowiedzialne za rozwój mowy

Przyczyny niskiej sprawności ręki

słabe mięśnie posturalne

zaburzone, nieadekwatne napięcie mięśniowe

problemy z układem równoważnym

zaburzenia układu dotykowego, czucia powierzchniowego

słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa

problemy z percepcją wzrokową

przetrwałe odruchy niemowlęce

słaba koncentracja