Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp

Metoda została opracowana przez fizjoterapeutkę Barbarę Zukunft-Huber. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi odkryła ona wiele prawidłowości dotyczących rozwoju kończyn dolnych i opracowała autorską strategię terapeutyczną. Oparta jest na podstawach neurofizjologicznych i naturalnym rozwoju stóp i uwzględnia naturalny i fizjologiczny proces kształtowania się stóp niemowlęcia bez ograniczania jego spontanicznej aktywności.

Metoda ta traktuje wady stóp nie jako problem lokalny, ale zaburzenie dotyczące całego ciała. Wady stóp mogą bowiem wynikać np. z niewłaściwego rozwoju stawów biodrowych, z asymetrii w ułożeniu ciała dziecka czy też z zaburzeń o podłożu neurologicznym. W taki sam sposób wrodzona wada stopy może zaburzać funkcjonowanie pozostałych elementów ciała.

W metodzie tej stosuje się charakterystyczne chwyty diagnostyczne, które maja za zadanie zobrazować problem oraz pozwalają mierzyć efektywność terapii.

Bardzo ważna jest także współpraca terapeuty z rodzicami, gdyż metoda ta wymaga codziennych ćwiczeń w domu. Niezbędna jest jest systematyczność działań prowadzonych w domu przez opiekunów, którzy poinstruowani przez fizjoterapeutę wykonują odpowiednie mobilizacje w obrębie konkretnych stawów. Efekt każdorazowej sesji terapeutycznej utrwala się zwykle za pomocą czynnościowego bandażowania. Celem bandażowania jest podtrzymanie efektu terapii poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia.

Za pomocą Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Stóp możemy pracować nad:

stopą płasko-koślawą

stopą sierpowatą

stopą końską

stopą końsko-szpotawą

stopą hakowatą (piętową)

przykurczami mięśni stawów biodrowych