Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Terapia pedagogiczna


Na czym polega terapia i jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach poprzez zabawę następuje rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka.


Do udziału w zajęciach zapraszamy Rodziców, aby wspólnie szukać i uczyć się najlepszych sposobów komunikowania się.

Przygotowywany jest i systematycznie wprowadzany indywidualny system komunikacyjny dziecka we współpracy ze środowiskiem rodzinnym, tak aby zapewnić mu możliwość wyrażania jego potrzeb i lepsze rozumienie odbieranych odpowiedzi.

Wykorzystuje się naturalne znaki dziecka np. gest, wokalizę, słowo wzmocnione przez odpowiednie znaki manulane (gesty Makaton) i graficzne (symbole PCS, zdjęcia).

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia AAC przeznaczone są dla wszystkich maluszków, przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym z:

mózgowym porażeniem dziecięcym

specyficznymi zaburzeniami mowy

opóźnieniami rozwojowymi

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Z wielu lat doświadczeń wynika na pewno, że wczesne wprowadzenie komunikacji wspomagającej pomaga w rozwoju jego mowy, możliwości i chęci do porozumiewania się z innymi.