Terapia oddechowa

Konsultacje, instruktaże dla Rodziców, terapia dzieci


Cele fizjoterapii dróg oddechowych:

  • oczyszczanie płuc z wydzieliny w trakcie infekcji lub w chorobach przewlekłych, miedzy innymi metodą AFE (zwiększonego przepływu wydechowego i zwiększonego przepływu wdechowego))
  • trening oddechowy dla dzieci z niewydolnością oddechową w warunkach domowych (dysplazja oskrzelowo-płucna, mukowiscydoza, choroby nerwowo-mięśniowe)
  • ćwiczenia zwiększające objętość płuc i klatki piersiowej (między innymi z użyciem worka ambu i aststora kaszlu)

Turnusy i konsultacje z zakresu terapii oddechowej

Wywiad, ocena wydolności oddychania i budowy klatki piersiowej

Trening oddechowy, instruktaż ćwiczeń zwiększających obętość płuc i klatki piersiowej

Instruktaż w zakresie obsługi ssaka, koflatora, ambu, pulsoksymetru

Koordynacja fizjoretapii oddechowej w procesie wentylacji mechanicznej (dzieci w trakcie wentylacji respiatorem)

Instruktaż postępowania w sytuacjach nagłych (zachłyśnięcie, ostra infekcja dróg oddechowych)


SYSTEMOWE OBJĘCIE FIZJOTERAPIĄ DRÓG ODDECHOWYCH DZIECI Z:

chorobami nerwowo-mięśniowymi (SMA, zespół Reta, Zespół Duchene'a itp.)

dysplazją oskrzelowo-płucną

mukowiscydozą

pielęgnacja dróg oddechowych dla dzieci z tracheostomią

częstymi i nawracającymi infekcjami dróg oddechowych

dzieci objęte programem domowej wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej