Sylwia Osiecka

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka logopedii z audiologią o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie (Centrum Integracji Sensorycznej) w Warszawie.

Pracuje w przedszkolu specjalnym prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, MPD, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w jedzeniu oraz komunikacji. 

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi terapię integracji sensorycznej.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się (I, II stopień)
 • Gesty GORA w ujęciu praktycznym
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
 • Diagnoza i terapia karmienia
 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
 • Napięcie mięśniowe w obszarze orofacjalnym – diagnoza i terapia
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
 • Terapia manualna w logopedii
 • Elementy osteopatii w praktyce logopedycznej
 • Elektrostymulacja w logopedii
 • PUMO. Program usprawniania motoryki oralnej
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne
 • Wczesna nauka czytania metodą sylabową
 • Terapia ręki i zaburzenia funkcji pisania wg metody SIhand®
 • Poczytaj ze mną – o czytaniu uczestniczącym słów kilka
 • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się

Wolne chwile spędzam na basenie, jeżdżę na rowerze, podróżuję po świecie.
Z ciekawością poszerzam swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w szkoleniach, webirarach, konferencjach.

Testimonial Sylwia
Sylwia
O mnie