FITS

Leczenie wad postawy i skolioz wg metody FITS
(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metodę FITS stosujemy u pacjentów z:

 • skoliozą
 • wadami stóp (płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona)
 • wadami kolan (koślawość, szpotawość)
 • wadami klatki piersiowej (kurza, lejkowata)
 • chorobą Scheuremanna
 • plecami płaskimi, okrągłymi
 • asymetrią ustawienia łopatek, miednicy
 • innymi wadami postawy

Główne założenia koncepcji FITS:

 • indywidualne podejście do pacjenta (ćwiczenia są dostosowywane do wady i wieku)
 • uświadamianie dziecku i rodzicom deformacji jakie zaszły w tułowiu i kręgosłupie
 • rozluźnianie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
 • nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
 • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
 • nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach fizjologicznych
 • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem
 • nauka ćwiczeń poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy

Etapy terapii:

 • I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS
 • II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
 • III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie