Regulamin wizyt

Czas zajęć

 1. Długość zajęć terapeutycznych jest zależna od rodzaju zajęć i informacja o nim jest przedstawiona w cenniku.
 2. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 3. W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

Płatności

 1. Płatność za konsultacje, zajęcia niecykliczne odbywa się gotówkową lub kartą płatniczą. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu istnieje możliwość płatności przelewem na konto DOBREGO STARTU.
 2. Za zajęcia terapeutyczne obowiązuje płatność miesięczna za zakończenie danego miesiąca po przeliczeniu zajęć dziecka.
 3. Prosimy o płatność przelewem za terapię za ubiegły miesiąc po otrzymaniu mmsa o płatności lub otrzymaniu faktury za zajęcia nie później niż do kolejnych zajęć po otrzymaniu wiadomości o kwocie do zapłaty.
 4. Numer rachunku do wpłat mBank 74 1140 2004 0000 3902 4708 0773 (w tytule proszę wpisać imię i nazwisko pacjenta, miesiąc którego dotyczy wpłata).
 5. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji mailowo lub za pomocą smsa podając dokładne dane do faktury.
 6. Nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę na podstawie paragonu.

Zgłaszanie nieobecności

 1. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w przeddzień zajęć po godzinie 18, należy pokryć opłatę 50% ceny terapii.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w dniu zajęć na krócej niż 2 godziny lub nie zgłoszenia nieobecności,  należy pokryć koszt 100% ceny zajęć.
 3. Zgłoszenie nieobecności następuje poprzez rozmowę telefoniczną lub wysłanie smsa na numer telefonu 505 800 840.

Bezpieczeństwo

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.