Marta Mikołajczuk

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta zajęciowy, terapeuta umiejętności społecznych oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończone dwustopniowe studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; licencjat: Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja wczesnoszkolna oraz stopień magisterski: Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Ukończone studia podyplomowe: Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Jest trenerem TUS – trening umiejętności społecznych I i II st.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi diagnozy i terapię integracji Sensorycznej

 

wyroby ceramiczne, fotografia analogowa, książki popularno-naukowe, filmy, pływanie

Testimonial Marta
Marta
Moje zainteresowania

1