Komunikacja ACC
Terapia pedagogiczna  - Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Zapraszamy na zajęcia AAC wszystkie maluszki, przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym ze
  • specyficznymi zaburzeniami mowy
  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • opóźnieniami rozwojowymi.

Do udziału w zajęciach zapraszamy rodziców, aby wspólnie szukać i uczyć się najlepszych sposobów komunikowania się.

Na zajęciach poprzez zabawę następuje rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka. 

Przygotowywany jest i systematycznie wprowadzany indywidualny system komunikacyjny dziecka we współpracy ze środowiskiem rodzinnym, tak aby zapewnić mu możliwość wyrażania jego potrzeb i lepsze rozumienie odbieranych odpowiedzi.

Wykorzystuje się naturalne znaki dziecka np. gest, wokalizę, słowo wzmocnione przez odpowiednie znaki manulane (gesty Makaton) i graficzne (symbole PCS, zdjęcia).

Z wielu lat doświadczeń wynika na pewno, że wczesne wprowadzenie komunikacji wspomagającej pomaga w rozwoju jego mowy, możliwości i chęci do porozumiewania się z innymi.

Zajęcia prowadzi: mgr Ewelina Zasławska, pedagog specjalny, terapeuta AAC, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka więcej....