Sylwia Kalinowska

PSYCHOTERAPIA, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, LIFE-COACHING DLA OSÓB DOROSŁYCH

Zakres problemów:

  • stres w życiu osobistym i zawodowym, brak motywacji, trudności w realizacji celów zawodowych i osobistych;
  • trudności z wybaczeniem sobie i innym, trudności w komunikacji
  • trudności emocjonalne związane z rozwodem;
  • zaburzenia lękowe, fobie, nerwice, bezsenność;
  • zaburzenia depresyjne i lękowo- depresyjne, dwubiegunowe zaburzenia nastroju; zaburzenia osobowości;
  • problemy w relacjach z ludźmi, w związku partnerskim;
  • trudności w stawianiu granic, w radzeniu sobie z emocjami;
  • trudności z asertywnością, trudności w komunikacji;
  • obniżona samoocena, nadmierne obwinianie się;
  • uzależnienia behawioralne (uzależnienia od komputera, zakupoholizm etc.)

psychoterapia
psychoterapeutka


mgr Sylwia Kalinowska, psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, life-coach, trenerka rozwoju osobistego, terapeutka ACT i EFT, członek IGAR.

Absolwentka Psychologii o specjalności klinicznej (APS), Polonistyki (UW), Public Relations (SGH) i Edytorstwa Współczesnego (UKSW). Certyfikowana trenerka Metody Tippinga (tzw. Radykalne Wybaczanie) oraz trenerka EFT (Emotional Freedom Techniques – Techniki Emocjonalnej Wolności – tapping, holistyczny sposób pracy z problemami), terapeutka ACT (terapia akceptacji i zaangażowania / acceptance & commitment therapy).  W swojej pracy wykorzystuje dodatkowo metody relaksacji i elementy Mindfulness. Prywatnie jest mamą, regularnie praktykuje uważność i jogę. Biega. Kocha ciszę i góry. Cyklicznie, od kilkunastu lat, organizuje kobiece warsztaty o tematyce wybaczania. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji u doświadczonych superwizorów Psychoterapii Analitycznej.

Terminy

Dni i godziny przyjęć: środa w godz. 18:30-21:30 oraz inne terminy do ustalenia przez telefon.

Zapisy

Tel komórkowy: 509 504 152
Mail: sylwiakalinowska5@gmail.com