IntegracjaSensorycznaCo to jestintegracja sensoryczna?

Układ nerwowy człowieka odbiera i rejestruje bodźce płynące ze zmysłów:

 • dotyku
 • równowagi (układ przedsionkowy)
 • czucia głębokiego (układ proprioceptywny)
 • wzroku
 • słuchu
 • węchu
 • smakuBodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji.

Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną spójną całość. Prawidłowe zintegrowanie wszystkich wrażeń sensorycznych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania.
Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.

Terapia integracji sensorycznej SI to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.
Co wskazuje na to, że dziecko może miećzaburzenia integracji sensorycznej?


 • słaba koordynacja i równowaga
 • unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw
 • problemy z jazdą na rowerze
 • opóźniony rozwój ruchowy
 • niezgrabne, niezborne ruchy
 • nadruchliwośćwzmożona męczliwość
 • problemy z samoobsługą np. ubieraniem się
 • obniżony poziom sprawności manualnej i graficznej
 • problemy ze skupieniem uwagi
 • problemy z pisaniem, czytaniem i zapamiętywaniem
 • słaba motywacja
 • opóźniony rozwój mowy
 • niektóre wady wymowy
 • dotykowe
 • wzrokowe
 • słuchowe
 • węchowe
 • smakowe
 • labilność emocjonalna
 • impulsywność
 • trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji
 • niska samoocena
 • nadpobudliwość psychoruchowa ADHD

Kwestionariusz przesiewowy dla rodziców niemowląt i małych dzieci

Kwestionariusz przesiewowy dla dzieci powyżej 3 lat


OurActivities


89%
Language
50%
Dance
Problemy jakie mogą być zauważalne u dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną to:
76%
Exercise