Monika Szewczuk

Psycholog

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznyc na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Warszawie.
W ramach obowiązków: obejmuje opieką psychologiczną dzieci uczęszczające do trzech przedszkoli oraz szkoły podstawowej (klasy I-III) a także przeprowadza diagnozy psychologiczne dzieci w wieku 3-6 lat oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-9 lat), udziela porad psychologicznych, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców w trudnej sytuacji emocjonalnej, zajęcia wspierająco – rozwijające dotyczące rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi (grupowo i indywidualnie), Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 5 i 6-letnich, warsztaty i spotkani psychoedukacyjne dla rodziców (Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu, Gotowość szkolna 6- latków, Rola odpoczynku w życiu dziecka, Stawianie granic w rodzinie itp.)
W ramach opieki w przedszkolach i szkole wspiera nauczycieli w pracy z dziećmi i ich rodzicami, przygotowuje i prowadzi grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla grup 4 i 5 latków.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi konsultacje psychologiczne, udziela rodzicom porad w kwestiach wychowawczych i rozwojowych.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Metoda werbo-tonalna we wspomaganiu rozwoju niemowląt
 • Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia
 • Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Tiki-diagnoza i terapia (WCIES – Poza schematami)
 • Terapia depresji dzieci i młodzieży (WCIES- Poza schematami)
 • „Trening Umiejętności Społecznych” (Fundacja „Pomoc Autyzm”)
 • IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
 • Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia (Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku)
 • Stosowanie i interpretowanie skal inteligencji i rozwoju IDS – P (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia (u małych dzieci), trichotillomanii, złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci) Poza Schematami
 • Problemy lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna (Psychologiczne Centrum Rozwoju)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I° (Dariusz Okrzesik)
 • Samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży (Fundacja Dzieci Niczyje)
 • Dziecięce złości- skuteczne interwencje w pracy z dziećmi (WCIES)
 • Stosowanie i interpretowanie skal inteligencji i rozwoju IDS (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)
 • Pomoc psychologiczna dziecku w sytuacji rozwodu rodziców i rekonstrukcji rodziny (Psychologiczne Centrum Rozwoju)
 • Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (Stowarzyszenie KARAN)
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo (Studium Kształcenia Kadr w Warszawie)
 • Szkolenie „Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem” (Fundacja SILENTIO)
 • Szkolenie „Wstęp do diagnozy i terapii autyzmu” (Fundacja SILENTIO)
 • Szkolenie Przygotowawcze dla Kandydatów na Wychowawców Kolonijnych (Fundacja Edukacji Nowoczesnej)
 • Udział w konferencji szkoleniowej „Autyzm z klasą” (Fundacja SYNAPSIS)