Magdalena Albiniak

Neurologopeda, Pedagog Specjalny, Terapeuta AAC i Kinesiotapingu logopedycznego.

Absolwentka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia i audiologia.
Ponadto ukończone Studia Podyplomowe na kierunkach: Neurologopedia i Pedagogika Specjalna z oligofrenopedagogiką.

Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej oraz komunikacji AAC u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (niepełnosprawność sprzężona, m.in.: zespoły genetyczne, mózgowe porażnie dziecięce, autyzm, ZA).

Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Placówkach Specjalnych.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi diagnozę i terapię neurologopedycznę oraz terapię komunikacji alternatywnej ACC.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Webinary z zakresu pracy teraputycznej z dzieckiem z ASD organizowane przez “Logopedzi logopedom” oraz Fundacja “Pomoc autyzm”
 • “Oddychanie w terapii logopedycznej” – webinar, prow. dr Mira Rządzka
 • “Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się” – prow. mgr Alina Smyczek
 • Konferencja „Dzień z The Bridge School” poświęcona AAC oraz CVI
 • “Jak rozwijać umiejętność jedzenia doustnego u dzieci karmionych przez sondę i PEG-a” – prow. Marcelina Przeździęk
 • “Kinesiotaping dla logopedów” – prow.: Esther De Ru
 • „Makaton” – poziom podstawowy, prow. Bogumiła Kaczmarek
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się, prowadzący: prow.:Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz
 • III Konferencja naukowo-szkoleniowa „Słucham, więc potrafię”. Terapia audytywnowerbalna. Organizatorzy: IFPS Kajetany, Komitet Nauk Klinicznych PAN
 • “Postaci kliniczne opóźnionego rozwoju mowy” prow. E. Stecko, PTL Lublin
 • “Wczesna diagnoza logopedyczna dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem mowy”, prow.: E. Stecko, PTL Lublin
 • “Diagnostyka audiofonologiczna i metody leczenia zaburzeń słuchu”, prow.: Beata Ciesielska i Kamila Dębińska, PTL Lublin

Interesuje mnie psychologia i komunikacja. Lubię nowe media i powieści non-fiction.

Testimonial Magda
Magda
moje zainteresowania