Krzysztof Sujka

Pedagog specjalny ze specjalnością oligofrenopedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Ukończył Studia Podyplomowe Integracja Sensoryczna ukończone certyfikatem II st. terapeuty Integracji Sensorycznej nadający pełne uprawnienia w
dziedzinie: diagnozy oraz terapii wg metody Integracji Sensorycznej.

Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnieniem umysłowym, autyzmem i Zespołem Aspergera m.in w zakresie prowadzenia grupowych
Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) oraz indywidualnych Treningów Umiejętności Psycho Społecznych (TUPS), konsultacji dla rodziców osób z autyzmem/ZA.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię z zakresu Integracji Sensorycznej.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

  • Szkolenie w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayers pt. „Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej” (SINET Edukacja i Terapia: Centrum Integracji Sensorycznej, Małgorzata Karga)
  • Szkolenie w zakresie: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (CWRO: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości)
  • Szkolenie w zakresie: „Sensoplastyki – plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat”, Wstęp & Trener – I stopień (Inkubator Inspiracji)
  • Szkolenie w zakresie Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej, metodą dr Barbary Romanowskiej, I – II stopień (Akademia Dźwięku Barbary Romanowskiej)