Krzysztof Sujka

Pedagog-oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w PłockuNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli VADEMECUM) specjalności: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika.

Certyfikowany terapeuta wg metody Integracji Sensorycznej – II stopień (WS EWS Centrum Integracji Sensorycznej: Klinika Terapeuty Integracji Sensorycznej; SINET Edukacja i Terapia: Centrum Integracji Sensorycznej M. Karga), certyfikowany terapeuta wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – II stopień (CWRO: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości), certyfikowany muzykoterapeuta wg metody B. Romanowskiej – II stopień (Akademia Dźwięku B. Romanowskiej), dogoterapeuta (Cyntia Na Spokojnej Fali FCI, Labrador Retriver, nr certyfikatu: 10/08/2014; PERRO Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego), Trener Sensoplastyki – I stopień: Sensoplastyka – plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię z zakresu Integracji Sensorycznej.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

  • Szkolenie w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayers pt. „Neurofizjologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej” (SINET Edukacja i Terapia: Centrum Integracji Sensorycznej, Małgorzata Karga)
  • Szkolenie w zakresie: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (CWRO: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości)
  • Szkolenie w zakresie: „Sensoplastyki – plastyka sensoryczna dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat”, Wstęp & Trener – I stopień (Inkubator Inspiracji)
  • Szkolenie w zakresie Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej, metodą dr Barbary Romanowskiej, I – II stopień (Akademia Dźwięku Barbary Romanowskiej)

Posiadam wyksztalcenie pedagogiczne (pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika) oraz bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do moich obowiązków zawodowych należało dotychczas m.in. praca na st. nauczyciela-wychowania przedszkolnego, prowadzenie konsultacji oraz specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla rodziców, terapia grupowa w formie TUS (Trening Umiejętności Społecznych), a także pogłębiona diagnostyka pedagogiczna pod kątem autyzmu oraz pod kątem innych zaburzeń neurorozwojowych w kilkuosobowych zespołach diagnostycznych. Podczas swoich dotychczasowych doświadczeń zawodowych nauczyłem się m.in. odpowiedzialności, rzetelności, sumienności, a także bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Testimonial Krzysztof
Krzysztof
O mnie