Ewelina Ponder

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener grafomotoryki i terapii ręki, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka studiów pedagogicznych z zakresu pedagogiki specjalnej – terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogiki szkolnej i zdolności. Ukończyła również studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki leczniczej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach i stażach oraz pracując w przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Zawodowo zajmuje się wsparciem dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju prowadząc zajęcia terapeutyczne i treningi umiejętności społecznych

W Centrum Rehabilitacji DOBRY START prowadzi terapię ręki oraz terapię Integracji Sensorycznej.

Uprawnienia szkolenia warsztaty praktyki

 • Trener Grafomotoryki
 • Terapia ręki i zaburzeń małej motoryki
 • Trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • VB-MAPP
 • Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • Terapia dziecka z autyzmem w przedszkolu
 • Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole
 • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania poprzez gry i zabawy
 • Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej
 • Terapia przez zabawę

Lubię się uczyć i lubię uczyć maluchy. Interesuje mnie wszystko z zakresu wsparcia pedagogicznego dziecka, szczególnie terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zawsze staram się aby moje zajęcia z dzieckiem były dla Niego świetną zabawą.

Testimonial Ewelina
Ewelina