Emotiolandia

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka

rozwój emocjonalny dziecka

Cel projektu EMOTIOLANDIA:

Wsparcie dziecka i jego Rodziny w dotarciu do miejsca, w którym poczuje się stabilna, spójna i świadoma, a każdy z jej członków, jako odrębna osoba, będzie mógł dobrze i w zgodzie ze sobą funkcjonować.


Pomoc w problemach:

 • nadmierna aktywość i poszukiwanie dodatkowych stymulacji lub odwrotnie”obojętność’ na bodźce z otoczenia
 • nadmierna płaczliwość i lękliwość (objawiająca się np moczeniem)
 • agresja i autoagresja (fizyczna, słowna)
 • nieumiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami lub nawiązywanie kontaktów „toksycznych”
 • nadpobudliwość emocjonalna, labilność nastroju lub „zamknięcie” w sobie
 • brak poczucia własnej wartości

Objawy problemów emocjonalnych u dzieci:

 • rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji wychowawczych
 • znajdowanie przyczyny zachowań dziecka, które niepokoją Rodziców
 • budowanie poczucia sprawstwa u dzieci, a co za tym idzie własnej wartości
 • nauka zrozumienia i akceptacji porażek
 • budowanie siły i zrozumienia, dla swoich i cudzych reakcji, emocji i postaw
 • rozpoznawanie, nazywanie i porządkowanie emocji
 • towarzyszenie w porządkowaniu prawdy o sobie – czyli szukaniu i budowaniu własnej tożsamości dziecka

Praca oparta jest na 5 modułach (obszarach) funkcjonowania i budowania tożsamości u dziecka:

CIEKAWOŚĆ

ZALEŻNOŚĆ I RELACJE

EMOCJONALNOŚĆ

POCZUCIE WARTOŚCI

 3 „S”: SPÓJNOŚĆ, SIŁA, SAMOŚWIADOMOŚĆ

Jak wyglądają zajęcia EMOTIOLANDIA?

W pracy z dziećmi na EMOTIOLANDIi wykorzystujemy następujące metody:

 • ćwiczenia motoryczne i z zakresu integracji sensorycznej
 • metoda projektu
 • wizualizacje zestawione z realnym planowaniem i analizą rzeczywistej sytuacji życiowej
 • gry zadaniowe
 • tworzenie map myśli i map marzeń
 • karty pracy
 • sensoplastyka i artterapia
 • ćwiczenia oddechowe i masaże

Metody i sposób pracy dobierane są do wieku i potrzeb dziecka.

Praca nad emocjami dziecka

Prowadząca

Agnieszka Pylińska, pedagog specjalny, twórca metody Emotiolandia

czytaj więcej

Organizacja

Plan zajęć dobierany indywidualnie do potrzeb dziecka i rodziny.

Dla kogo?

Dzieci w wieku od 2 do 13 lat

„Emotiolandia to kraina, w której przestrzeń i czas są jedynie przyjazne dziecku. Oparta jest ona na wartościach takich, jak: szacunek, miłość i wsparcie. W owej krainie wspólnie z dzieckiem odkrywamy, nazywamy i wzmacniamy w Nim to, co najważniejsze: jego naturalne predyspozycje i talenty. Podróż przez Emotiolandię buduje i warunkuje pozytywne relacje ze sobą i światem wokół. To kraina WZMOCNIEŃ POYTYWNYCH a podróż przez nią, choć bywa wymagająca, jest przede wszystkim niezapomnianą, fascynującą i inspirującą przygodą. U jej celu widać jasno określone horyzonty: SPÓJNOŚĆ, SIŁĘ I SAMOŚWIADOMOŚĆ.”

Testimonial Agnieszka Pylińska
Agnieszka Pylińska
twórca metody EMOTIOLANDIA prowadząca zajęcia