Agnieszka Masio Górska

Fizjoterapeutka, cetryfikowana terapeutka metod: NDT -Bobath, Prechtl’a, PNF, Trójpłaszczyznowej terapii stóp, FITS, Integracji Sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej.

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznnego.

Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z rehabilitacją neurologiczną dzieci.

Ma duże doświadczenie w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażenie dziecięcym i zespołami genetycznymi.

W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START konsultuje i prowadzi terapię NDT–Bobath, integracji sensorycznej, czaszkowo-krzyżową i korekcję wad postawy.

Kursy, warsztaty, szkolenia, praktyki:

 • Basic Paediatric NDT Bobath Course -Johannesburg
 • Koncepcja Bobath w terapii małego dziecka – aktualne doniesienia naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej
 • Ocena Wcześniaka-diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Diagnostyka wczesnych uszkodzeń OUN u niemowląt metodą Prechtl’a
 • Kurs Integracji Sensorycznej I,II stopień
 • Kurs z metody MEDEK w Canadian Medek Centre
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci i niemowląt na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
 • Koncepcja FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • Kurs podstawowy terapii dzieci w wodzie Halliwick
 • PNF podstawowy
 • Taping sportowy
 • Kinesiology Taping podstawowy
 • Neurorozwojowe koncepcje usprawniania niemowląt i dzieci ( moduł I) -Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. metody dr S. Masgutowej
 • Praktyczne zastosowanie ortezy/kombinezonu Spider-Suit oraz Adeli
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonu rehabilitacyjnego Atlant wg. Metody
  prof. W.A. Isanowy
 • Rehabilitacja oddechowa z wykorzystaniem Vibra Vest
 • Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, w szczególności o podłożu neurologicznym z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat
 • Szkolenie z użycia dynamicznych stabilizatorów typu słoneczko w pionizacji dziecka
 • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Warsztaty „Children with neurological diseases and the therapeutic use od devices”-Berlin
 • Szkolenie Thera Band
 • Warsztaty metodyczne, umożliwiające komunikację firmy Sensory Software
 • Elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem sprzętu Thera Band
 • Terapia czaszkowo- krzyżowa (I-VII moduł) kurs certyfikowany

Stale poszukuję nowatorskich, a zarazem efektywnych metod, strategii postępowania w fizjoterapii, aby wzbogacać swój warsztat pracy i jak najlepiej pomóc każdemu pacjentowi. Moje zainteresowania koncentrują się głównie wokół zagadnień wczesnej interwencji, diagnozy fizjoterapeutycznej oraz narzędzi badawczych, służących do prognozowania i wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju dziecka. Zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka, łączę poszczególne metody rehabilitacji, które uzupełniają się i podnoszą efektywność terapii.

Testimonial Agnieszka
Agnieszka
moje zainteresowania