mgr Olga Wojtasiak
  • Fizfoterapeutka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z: mpdz, Zespołem Downa, wadami rozwojowymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego. Odbywała praktyki zawodowe w klinikach: neurologii, kardiologii, ortopedii, pediatrii (w tym w Ośrodeku Wczesnej Interwencji). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci Ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz Wspieranie Ich Rodzin  w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od 09.2012 związana ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. W Centrum Rehabilitacji i Edukacji prowadzi diagnozy i terapię Integracji Sensorycznej oraz zajęcia Korektywy.

 


 

 

Ukończone kursy i szkolenia

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej – kurs SI II stopnia (2015)

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – I stopnia (2014)

Szkolenie Terapia Ręki – I stopinia (2014)

Kurs PNF w Pediatrii (2012)

Kurs PNF Podstawowy (2011, 2012)

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopnia (2011)

Kurs instruktorski masażu Shantala - Polska Szkoła Masażu Shantala (2011)

Kurs podstawowy masażu leczniczego w zakresie masażu klasycznego, relaksacyjnego i sportowego – Szkoleniowe Centrum Masażu Leczniczego „Animusz”. (2011)

Kurs podstawowy z zakresu pierwszej pomocy (2010)

Szkolenie teoretyczne i praktyczne „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” organizowane przez Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjny a-Centrum