Mgr Artur Bartochowski
Artur_BartochowskiFizjoterapeuta, absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 1993 – 1994 pracował w Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło W-wy, a od roku 1994 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Posiada certyfikat metody NDT -Bobath, AFE - zwiększania przepływu oddechowego i metody Prechtla.
W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi terapię NDT – Bobath.

Ukończone następujące kursy:
 • Kurs podstawowy Terapii Neurorozwojowej NDT - Bobath ( Warszawa 1996),
 • Kurs Terapii Neurorozwojowej Niemowląt NDT - Bobath (Warszawa 1998),
 • Szkolenie w zakresie: „Rehabilitacja w przewlekłych chorobach układu oddechowego” (Warszawa 2001),
 • Szkolenie w zakresie: „Zastosowanie toksyny botulinowej typu A Dysport w leczeniu spastyczności w przebiegu mózgowego porażenia mózgowego” (Warszawa 2001),
 • Szkolenie w zakresie: „Problemy neurologiczne w pediatrii” (Warszawa 2002),
 • Kinezyterapia dróg oddechowych metodą zwiększenia przepływu wydechowego. Patologie i terapia układu oddechowego noworodka i niemowlęcia. Podstawy wczesnej stymulacji rozwoju dzieci na oddziałach neonatologicznych. (prowadzenie wykładów, zajęć praktycznych i pełnienie roli asystenta, Warszawa 2003, 2005, 2006),
 • Course for treatment of Celebral palsied children (Amsterdam 2004).
 • Kurs „Ocena globalnych wzorców ruchu metodą Prechtl’a” - ocena rozwoju dziecka na podstawie nagrania wideo (Warszawa 2006)
 • Kurs „Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego – kurs dla zaawansowanych” pod patronatem Kliniki Rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (Zagórze k. W-wy 2007)
 • Kurs „Postępy w terapii mózgowego porażenia dziecięcego” pod patronatem Kliniki Rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie (Zagórze k. W-wy 2008)
 • Seminarium „ ULTRAFLEX Dynamic Bracing Technology for Neurological & Orthopaedic Indications (Zagórze k. W-wy 2008)
 • EBTA Congress "A Preemie is always a Preemie...?" - udział w konferencji i prowadzenie warsztatów" Problemy oddechowe u wcześniaków, rola fizjoterapeuty w procesie leczenia" (Warszawa 2014)
 • Szkolenie "Wytyczne z Zakresie Użycia Zaopatrzenia Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Niedowładami Spastycznymi" -Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Protetyki i Ortotyki ISPO Polska (Warszawa 2014)
  Kurs "Noworodek z problemami neurologicznymi w rejonie" Polskie Towarzystwo Neatologiczne,Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, Warszawa 2015
  Konferencja Naukowa" Neurologia noworodka w praktyce klin nej"- wykładowca Polskie Towarzystwo Neatoloiczne, Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Warszawa 2015
  Kurs Integracja Sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci- Centrum Szkoleniowe Soyer (Warszawa, 2015)