Agnieszka Pylińska

Pedagog  specjalny, o specjalizacji wczesna interwencja i wychowanie przedszkolne. Ma doświadczenie w pracy terapeuty z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzmu. Pracowała także jako re- edukator. Ukończyła kurs I. stopnia z Integracji Sensorycznej. Jest również dyplomowanym nauczycielem Montessori doświadczonym i wykwalifikowanym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym także w języku angielskim. Prowadzi zajęcia psychomotoryczne z elementami integracji sensorycznej, metody Sherborne i Dennisona. To pasjonatka, zaangażowana w dziecko i głęboko wierząca w jego potencjał. W Centrum Rehabilitacji i Edukacji DOBRY START prowadzi zajęcia grupowe Active English, Trening umiejętności społecznych oraz Terapię zajęciową.