Strona główna Rehabilitacja Zespól terapeutów Aleksandra Sadowska-Grużdź
Aleksandra Sadowska-Grużdź
mgr fizjoterapii, pedagog specjalny
certyfikowany terapeuta metod NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale Fizjoterapii- 5 letnie studnia magistersie
Absolwentka Podyplomowych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej- oligofrenopedagogika

Od 2009 roku pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi w tym z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
Interesuje się różnymi podejściami terapeutycznymi. Nieustannie poszerza wiedzę i doświadczenie, tak aby w pracy móc dostosować się do indywidualnych potrzeb dzieci.
Prowadzi terapię NDT-Bobath dla niemowląt oraz starszych dzieci, konsultacje w zakresie oceny procesów Integracji Sensorycznej oraz terapię SI .

Od wielu lat  pracuje także z dziećmi niemówiącymi, stara się łączyć zadania fizjoterapeuty i pedagoga.
Ruch towarzyszy jej cały czas. Po pracy spędza czas na placach zabaw (z własnymi dziećmi) i na spacerach (z dziećmi i psem). Gdyby doba była dłuższa grałaby w koszykówkę, tenisa i czytała książki fantasy.


Najważniejsze kursy, które ukształtowały Olę jako terapeutkę dziecięcą:

Kursy związane z terapią neurorozwojową NDT-Bobath:

 

  • Kurs podstawowy 360 godzin- dwukrotnie uczestnictwo w kursie. Uprawnienia terapeuty zdobyte w 2011r, w 2014 roku funkcja pomocnika instruktora (lidera grupy) .
  • NDT-Bobath- Baby- 128 godzin -kurs poszerzający wiedzę o terapii niemowląt. Kurs ukończony w 2015 roku, w 2018 roku także pełnienie funkcji lidera grupy.

 

oraz:

 

  • Kurs I i II stopnia Terapii Integracji Sensorycznej- Łącznie 188 godzin, uprawnienia terapeuty metody Integracji Sensorycznej- 2010r.
  • Kurs Metody Halliwick- uprawnienia do prowadzenia terapii w środowisku wodnym- 2012 r;
  • Kurs podstawowy koncepcji Prprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)- 100 godz. 2010r;