Strona główna Rehabilitacja Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne są jednymi z podstawowych umiejętności, od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Do umiejętności społecznych należą : umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, asertywność, umiejętność efektywnej współpracy w grupie, wyrażania i kontroli emocji, rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron, zdolność do empatii, osiągania kompromisu, twórczego myślenia.

Wykształcenie tych umiejętności umożliwia dzieciom swobodne rozwijanie się, twórczą pracę a także wyzwala ich wiarę we własny potencjał i możliwości.

Przyswojenie ich ma duży wpływ na radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych a także w późniejszym życiu.

Celem treningu umiejętności społecznych jest rozwijanie i wzmacnianie:

- poczucia własnej wartości

- adekwatnej samoooceny

- pozytywnej komunikacji z innymi

- umiejętności aktywnego słuchania

- umiejętności współpracy w grupie

- umiejętności rozwiązywania konfliktów

- zachowań asertywnych

- umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji

- umiejętności dostrzegania stanów innych osób,

uważności na ich potrzeby

JEŻELI TWOJE DZIECKO:

  • doświadcza trudności w funkcjonowaniu w grupie: z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych
  • potrzebuje wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych
  • wykazuje „głód” pozytywnych doświadczeń w kontaktach z dziećmi i dorosłymi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH!

I grupa: 4-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym, 5 miejsc w grupie)

II grupa: 7-9 lat (dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 5 miejsc w grupie); czas trwania zajęć: 45 min