Strona główna Rehabilitacja Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa

Zajęcia terapii zajęciowej to doskonałe rozwiązanie dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, znajdujących się w procesie terapii indywidualnej. Terapia zajęciowa jest niejako dopełnieniem procesu stymulacji i wspomagania rozwoju dzieci potrzebujących wielorakiego i regularnego wsparcia.  
Zajęcia odbywają się w grupie dwu lub trzyosobowej, dobranej po wcześniejszej obserwacji dzieci i konsultacji specjalistów.
Oparte są na koncepcji stymulacji psychomotorycznej, której celem jest aktywizacja zachowań dziecka,  prowadzących do:

  • Budowania większej samodzielności w sferze motoryki małej i dużej
  • Poprawy komunikacji werbalnej lub/i pozawerbalnej
  • Tworzeniu i utrzymywaniu więzi społecznych

Konstrukcja zajęć opiera na stymulacji: ruchowej (poprzez odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne i aktywności manualne) oraz werbalnej i pozawerbalnej (mowa ciała, gesty). Stałym elementem zajęć jest także wyciszenie i relaksacja, co w znacznym stopniu pomaga łagodzić pojawiające się niekiedy napięcie wewnętrzne u dzieci z dysfunkcjami.