FITS
Leczenie wad postawy i skolioz wg metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metoda FITS - powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuremanna.
Autorami metody są dr n. med. Marianna Białek oraz mgr Andrzej M′hango.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców koncepcja FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polce jak i za granicą – Międzynarodowe Konferencje Zachowawczego Leczenia Skolioz „SOSORT”.

Metodę FITS stosujemy u pacjentów z:
- skoliozą
- wadami stóp (płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona)
- wadami kolan (koślawość, szpotawość)
- wadami klatki piersiowej (kurza, lejkowata)
- choroba Scheuremanna
- plecy płaskie, okrągłe
- asymetria ustawienia łopatek, miednicy
- inne wady postawy

Główne założenia koncepcji FITS:
- indywidualne podejście do pacjenta (ćwiczenia są dostosowywane do wady i wieku)
- uświadamianie dziecku i rodzicom deformacji jakie zaszły w tułowiu i kręgosłupie
- rozluźnianie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
- nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
- wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
- nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
- nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach fizjologicznych
- wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem
- nauka ćwiczeń poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy.

Etapy terapii:
- I etap – badanie klasyczne oraz badanie w koncepcji Metody FITS.
- II etap – przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni.
- III etap – budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.