• Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
  • Dobry Start
Gordonki PA-BAM-KI

Zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona dla niemowląt i małych dzieci

 

Nasze zajęcia umuzykalniające oparte są na nowatorskiej koncepcji uczenia się muzyki przez dzieci, której twórcą jest wybitny muzyk, pedagog i psycholog muzyki prof.  E. E. Gordon.

Muzyka w okresie prenatalnym (najsilniej w ostatnim trymestrze) oraz do 18 miesiąca życia jest podstawowym bodźcem, stanowi jedną z głównych form aktywności dziecka. Mówi się o paraleli uczenia muzyki i uczenia mowy. Im bogatsze w stymulację dźwiękowo-muzyczną i językową będzie środowisko dziecka, tym bardziej układ nerwowy będzie dostosowany do odbioru, transmisji i przetwarzania takich właśnie bodźców po przyjściu na świat.

Kształcenie muzyczne dzieci stymuluje zdolności komunikacyjne.

Metoda umuzykalniania dzieci bazuje na audiacji, czyli zdolności słyszenia i rozumienia muzyki.  Nauka muzyki ma przebiegać jak nauka mowy i wpływać na ogólny rozwój dziecka. Dlatego tak ważne „jest osłuchiwanie” dziecka z różnorodnymi formami muzycznymi (stąd chociażby użycie w czasie zajęć skal modalnych, prostych i skomplikowanych rytmów, itp.)

Uzdolnienia muzyczne dzieci są wrodzone, ale to środowisko ma na nie olbrzymi wpływ. Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. To w tym czasie najwięcej chłonie, nigdy później już tak nie słucha! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa/ gaworzy -  w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym, a ok. 2 roku obserwujemy pierwsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań. Pierwsze lata życia dziecka (łącznie z okresem prenatalnym) są zatem najważniejsze w kształtowaniu języka muzyki!

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej  i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na ich rozwój intelektualny. Dzieci, tworzą i wzbogacają swój słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.

Zajęcia prowadzone są w formie śpiewanek i rytmiczanek, kierowanych bezpośrednio do dzieci. Dzieci mają pełną swobodę ruchu. Na zajęciach używamy mało słów, (śpiewamy/rytmizujemy na wygodnych dla maluchów sylabach – pa, ba, da…), rezygnujemy z instrumentów - to głos ludzki i całe ciało dziecka ma być pierwszym środkiem dziecka, które wykorzysta do tworzenia własnego języka muzycznego. Dziecko zdobywa łatwość wyrażania siebie, komunikowania się z dorosłym i rówieśnikami.  Z czasem dziecko  zaczyna coraz odważniej powtarzać melodie, a nawet samemu improwizować.

Ważne są momenty ciszy w czasie zajęć, które są konieczne do zrozumienia/ zapamiętania przez dziecko tego, co dzieje się wokół niego. Do zajęć często wykorzystywane są przeróżne rekwizyty: chusty, piłki, bańki mydlane, woreczki z grochem, itp.

Zajęcia prowadzi Dagmara Latosińska z wykształcenia pedagog i muzyk-wokalistka, absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, im. Fryderyka Chopina w Warszawie.