Strona główna
Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dobry Start

Rehabilitacja

Terapia NDT-Bobath

dla niemowląt i małych dzieci z:
- mózgowym porażeniem dziecięcym
- zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowym
- zaburzeniami napięcia mięśniowego
- problemem asymetrii ułożeniowej i asymetrii czaszki,
- opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
- nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
- zespołami genetycznymi,
- wadami wrodzonymi i schorzeniami narządu ruchu.

Integracja Sensoryczna SI

to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny. Terapia dla dzieci z:
- problemami ruchowymi (słaba koordynacja i równowaga),
- problemami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, deficyt uwagi),
- problemami logopedycznymi,
- zaburzoną wrażliwością na bodźce,
- problemami z zachowaniem.

Korektywa

Indywidualne zajęcia korygowania wad postawy dla dzieci ze:
- skrzywieniami bocznymi kręgosłupa,
- płaskimi lub okrągłymi plecami,
- koślawością kolan,
- stopami płaskimi, lub płasko-koślawymi,
- nadmierną męczliwością.
Autorski program ćwiczeń dostosowany do wady i wieku małego pacjenta.

WYGIBOBASY

gimnastyka z elementami korektywy dla 2-3 latków
Edukacja

Zabawy na Dobry Start

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od ok. 7-8 do 18 m-ca życia i ich opiekunów. Dzieci wspaniale się bawią, a rodzice czerpią inspiracje do twórczej zabawy w domu. Zabawy stymulują wszystkie zmysły dziecka, rozwijają sprawność ruchową, manualną oraz wspierają rozwój mowy.

Klub Mikrusia

Spotkania dla dzieci od 18-tego miesiąca życia, które przygotowują się do podjęcia trudnej roli przedszkolaka. Tematyczne zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne, piosenki, rymowanki i teatrzyki. Co tydzień coś nowego. Na zajęcia zaprasza pacynka Mikruś. W klubie maluchy nabierają pewności siebie, są bardziej śmiałe i otwarte.

PA-BAM-KI

Zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona dla niemowląt i małych dzieci
Zajęcia prowadzone są w formie śpiewanek i rytmiczanek, kierowanych bezpośrednio do dzieci. Dzieci mają pełną swobodę ruchu. Na zajęciach używamy mało słów, (śpiewamy/rytmizujemy na wygodnych dla maluchów sylabach – pa, ba, da…).

 


izmir escort